Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động

Trong mọi trường hợp, dòng điện danh định của dây chảy của cầu chảy và dòng
điện chỉnh định của áptômát để bảo vệ cho mạch điện (dây hoặc cáp điện) nên
chọn theo mức nhỏ nhất theo dòng điện tính toán của mạch điện hoặc bằng dòng
điện danh định của các thiết bị nhận điện. Tuy nhiên, thiết bị bảo vệ không được
cắt mạch khi thiết bị nhận điện bị quá tải ngắn hạn

Từ khóa: mạch điện nhị thứ, quy phạm trang bị điện, bảo vệ và tự động, khối máy phát điện, tự động hóa, điều khiển từ xa,

pdf 109 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:161 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận