Phương pháp kiểm tra truy cập ACLS

Nhà cung cấp có trách nhiệm cấp dố DLCI, chỉ số DLCI thường nằm trong khoảng từ 16 đến 992, có giá trị cục bộ, số lượng tối đa của chỉ sô DLCI còn phụ thuộc vào loại LMI đang được sử dụng. Chỉ số DLCI cũng có thể có giá trị toàn cầu nhưng chúng ta không cần bàn đến vấn đề này trong phạm vi của tài liệu này

Từ khóa: tài liệu mạng máy tính, quản trị mạng, hệ thống mạng, mẹo máy tính, thủ thuật máy tính, cài đặt mạng

pdf 37 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận