Những tồn tại của các báo cáo tài chính Việt Nam

Khác với VAS, IAS mặc dù đưa ra rất chi tiết các định nghĩa, phương pháp làm, cách trình bày và những thông tin bắt buộc phải có trong các báo cáo tài chính nhưng họ không đưa ra những biểu mẫu báo cáo bắt buộc tất cả các công ty phải tuân theo vì họ hiểu các công ty có quy mô, đặc điểm ngành nghề kinh doanh rất khác nhau. Khác với VAS, IAS mặc dù đưa ra rất chi tiết các định nghĩa,
phương pháp làm, cách trình bày và những thông tin bắt buộc
phải có trong các báo cáo tài chính nhưng họ không đưa ra
những biểu mẫu báo cáo bắt buộc tất cả các công ty phải tuân
theo vì họ hiểu các công ty có quy mô, đặc điểm ngành nghề kinh
doanh rất khác nhau. Chế độ kế toán Việt Nam không những đưa
ra một hệ thống tài khỏan kế toán thống nhất bắt buộc mà còn
đưa

Từ khóa: kĩ năng tài chính , kiến thức tài chính, kĩ năng kế toán, kiến thức kiểm toán, kĩ năng kiểm toán, biểu mẫu báo cáo

pdf 29 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận