Một mô hình hoạt động cho tư vấn xây dựng

Một tồn tại lớn trong ngành xây dựng ở nước ta hiện nay là việc triển khai thi công của hầu hết các dự án đầu tư bị chậm tiến độ. Có nhiều nguyên nhân, song cơ bản nhất vẫn là từ trách nhiệm của các bên liên quan: chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp và các đơn vị tư vấn. Với góc nhìn của một nhà tư vấn địa phương, tôi xin được nêu ý kiến về giải pháp có thể tiếp cận để góp phần giải quyết tồn tại đó, đồng thời cũng là một mô hình...

Từ khóa: thiết kế nhà cửa, thiết kế nội thất, kinh nghiệm xây dựng, kiến thức xây dựng, vật liệu xây dựng, giải pháp xây dựng, bí quyết xây dựng

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:176 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận