Môn học Lập trình mạng

TCP/IP được xây dựng trước mô hình OSInên các lớp trong bộ giao thức TCP/IP không hoàn toàn giống với bộ giao thức trong mô hình OSI. Có 4 lớp trong mô hình TCP/IP.
Ở lớp transport, TCO/IP định nghĩa hai protocol là TCP và UDP. Ở lớp network, protocol chính là IP và có các protocol khác hỗ trợ việc truyền dữ liệu.

Từ khóa: hệ thống mạng, cài đặt mạng, thủ thuật mạng, an ninh mạng, mạng máy tính, hệ thống mạng, lập trình mạng, quản trị mạng

pdf 144 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận