Mạng máy tính_DHCP

Mỗi thiết bị trên mạng nếu dùng giao thức TCP/IP thì đều phải có 1 địa chỉ IP hợp lệ, duy nhất trên mạng đó.
Nếu máy trạm tự đặt IP cho mình hoặc quản trị viên cấu hình cho từng máy dể sinh ra trùng IP, và đây là công việc mất thời gian và không đảm bảo
Dịch vụ DHCP cho phép chúng ta cấp động các thông số cấu hình mạng cho các máy trạm.
Các hệ điều hành của Microsoft và các hệ điều hành khác như Unix hoặc Macintosh đều hỗ trợ cơ chế này, có nghĩa là trên các hệ điều hành này phải có một dịch vụ gọi là DHCP Client.

Từ khóa: điều hành mạng, bảo mật mạng, an ninh mạng, Mạng Client – Server, Mạng peer-to-peer, mạng máy tính

ppt 35 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận