LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY ĐIỀU KHIỂN SỐ

Khái niệm chung Quy trình lập trình gia công trên máy điều khiển số Phương pháp lập trình Ngôn ngữ lập trình Mã ISO cơ bản
Các chức năng dịch chuyển, các chu trình Các chức năng phụ Các chức năng vận hành máy Lập trình theo kích thước tuyệt đối, tương đối Các dạng nội suy

Các chức năng hiệu chỉnh Xê dịch điểm chuẩn

2

.Khái niệm chung
Lập trình
Là quá trình thiết lập các chuỗi lệnh cho dụng cụ cắt từ bản vẽ chi tiết và sổ tay dụng cụ cùng với việc phát triển các lênchj của chương trình sau đó chuyển tất cả các thông tin này sang bộ phận mang dữ liệu được mã hoá đặc biệt cho hệ thống điều khiển số

Chương trình
Là toàn bộ các câu lệnh cần thiết để gia công chi tiết trên máy công cụ điều khiển số

Từ lệnh
Là sự phối hợp các con số, chữ cái để lượng hoá chính xác các chức năng yêu cầu thực hiện

Câu lệnh
Là sự ghép nối tối thiểu của các từ lệnh cần thiết để thực hiện một dịch chuyển hoặc 1 chức năng khác của máy công cụ
3

.Khái niệm chung
Câu lệnh tổng quát (ISO 6983)
N…G…X…Y…Z…A…B…C…I…J…K…HD…T…M…S…F…; N: Số thứ tự của câu lệnh trong chương trình G: Điều kiện hoặc dữ liệu dịch chuyển X, Y, Z: Các toạ độ thẳng A, B, C: Các toạ độ quay I, J, K: Thông số nội suy HD: Hiệu chỉnh T: Dụng cụ M: Chức năng phụ S: Tốc độ số vòng quay F: Lượng tiến dao ; : Kết thúc câu lệnh

4

.Khái niệm chung
Quy trình lập trình gia công NC

5

.

Từ khóa: Technologies, Averaging, Conservation of mass, Multiphase flow models, Multiphase flow notation, distribution functions

pdf 54 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:122 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận