Kiểm tra giám sát chất lượng vật liệu xây dựng trong thi công và nghiệm thu công trình

Vật liệu xây dựng là thành phần quan trọng tạo nên chất lượng công trình xây dựng. Vật liệu xây dựng rất đa dạng về chủng loại. Để đảm bảo được chất lượng công trình xây dựng, cần kiểm tra, giám sát chất lượng chúng khi đưa vào sử dụng.

Từ khóa: máy xây dưng, Kiểm tra giám sát chất lượng, vật liệu xây dựng, nghiệm thu công trình, giám sát chất lượng, tài liệu kỹ thuật

pdf 110 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:73 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)