KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN THUỶ ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ ĐẾN CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TỈNH GIA LAI

Gia Lai là một tỉnh cao nguyên, miền núi có tiềm năng lớn về thuỷ điện. Ngoài các nhà
máy thuỷ điện lớn phát điện vào lưới truyền tải điện quốc gia thì Gia Lai có hàng chục nhà
máy thuỷ điện vừa và nhỏ. Hầu hết các nhà máy này đều không có hồ chứa (ngoại trừ thuỷ điện Ayun Hạ có hồ chứa điều tiết ngày) được đấu nối và
phát điện trực tiếp vào lưới điện phân phối do Điện lực Gia
Lai quản lý. Trong công tác điều độ lưới điện, việc tính
toán phân bố công suất, tìm điểm mở mạch vòng, chọn các
phương thức vận hành lưới điện và nghiên cứu ảnh hưởng
của các nguồn thuỷ điện nhỏ nối vào lưới điện phân phối
tỉnh Gia Lai ở mùa nắng và mùa mưa đóng một vai trò
quan trọng trong việc khai thác triệt để nguồn thuỷ năng,
cải thiện chất lượng điện, giảm được tổn thất điện năng và
nâng cao độ tin cậy vận hành của lưới điện.

Từ khóa: mạch điện ứng dụng, vi mạch điện tử, đồ án điều khiển, Điều khiển động cơ, điện một chiều, phương pháp điều khiển

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:220 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận