Kết cấu xây dựng – Tìm hiểu về Kết cấu xây dựng

Kết cấu là tập hợp các bộ phận của nhà hoặc công trình có liên hệ với nhau làm nhiệm vụ tiếp nhận, phân bố và chuyển tải trọng đứng và ngang của công trình xuống nền móng và bảo vệ công trình trước các tác động của môi trường như nhiệt độ, xâm thực khí quyển, vv. Kết cấu xây dựng là cơ kết cấu của các cấu kiện xây dựng.

Từ khóa: kết cấu xây dựng, tìm hiểu về kết cấu xây dựng , kinh nghiệm xây dựng, bài học xây dựng, kinh nghiệm kiến trúc, kiến thức kiến trúc

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:83 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)