Kế toán cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

Nguyên tắc kế toán _ Kế toán chỉ phản ánh vào TK “tiền mặt” thực tế nhập, xuất quỹ . _ Kế toán quỹ tiền mặt phải phản ánh đầy đủ,kịp thời, chính xác số hiện có trên sổ kế toán và sổ quỹ. _ Mọi khoản chênh lệch phát sinh phải xác định nguyên nhân, báo cáo lãnh đạo, kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
Kế toán tiền mặt phải chấp hành nghiêm chỉnh các qui định trong chế độ quản lý lưu thông tiền tệ hiện hành và các qui định về thủ tục thu, chi, nhập quỹ, xuất quỹ, kiểm soát trước quỹ, giữ quỹ và kiểm kê quỹ của Nhà nước

Từ khóa: kế toán tiền lương, báo cáo tài chính, kế toán doanh nghiệp, chứng từ kiểm toán, chứng từ kế toán, kế toán hành chính sự nghiệp

pdf 52 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận