Hệ thống điện 2 - Vương Văn Hùng

Trình tự các bức tính toán trên đường dây ngắn:
U p ,I p : điện áp và dòng điện đầu phát dạng phức.
U N ,.I N : điện áp và dòng điện đầu nhận dạng phức.
Đồ thị vector :
Bước 1:
Điện trở của đường dây:
0R=r.L(Ω)
Điện kháng của đường dây:
0X=x.L(Ω)
Tổng trở của đường dây:

Bước 2: dựa vào các thong số đã cho : UN, PN, N Cosϕ tính :
Điện áp pha phức đầu nhận:

Dòng điện đầu nhận:

Từ khóa: giáo trình điện, máy phát điện, thiết kế máy điện, máy biến áp, ổn định điện áp, thiết kế máy điện, thiết kế hệ thống

pdf 104 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:324 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận