Hạch toán Tài khoản kế toán theo QĐ số 15

Quyết định mới nhất của chính phủ hướng dẫn hạch toán chi tiết tài khoản kế toán và những bổ sung cần nắm rõ.Một số nguyên tắc hạch toán. kết cấu và nội dung phản ánh. Phương pháp hạch toán kế toán. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ và tình hình thanh toán...

Từ khóa: hạch toán tài khoản, Phương pháp hạch toán, hạch toán kế toán, tài khoản kế toán, tài khoản 136, nghiệp vụ kế toán

pdf 457 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận