GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Tp. HCM KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC


Là một ngành bao gồm 3 mảng lớn: NÓNG, LẠNH VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Sau khi học xong ngành này chúng ta có thể hiểu biết và làm việc được với tất cả các hệ thống Cơ, Nhiệt, Điện lạnh và Năng lượng. Là 01 ngành tương đối mới, nhưng phát triển rất mạnh trong thời gian gần đây và tương lai.


Từ khóa: Kỹ thuật Nhiệt, công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, nhiệt điện lạnh, khoa học giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế vĩ mô

pdf 90 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận