Giáo trình Sửa chữa pan ô tô - NXB. Hà Nội

Nội dung của Giáo trình Sửa chữa pan ô tô nhằm trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức cơ bản về khái niệm, phân loại, phương pháp xác định, nguyên nhân hư hỏng, các phương pháp kiểm tra và sửa chữa các pan ôtô. Học viên có đủ kỹ năng để phát hiện, sửa chữa nhanh, chính xác các pan thông thường, sử dụng đúng, hợp lý dụng cụ, thiết bị dùng cho kiểm tra và sửa chữa pan ôtô.

Từ khóa: Pan ô tô, Sửa chữa phan ô tô, Giáo trình pan ô tô, Pan động cơ xăng, Pan động cơ diesel, Pan gầm ô tô

pdf 74 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận