Giáo trình phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin

Trong thời kỳ của công nghệ thông tin hiện nay, máy tính đã tham gia hỗ trợ
hầu hết các hoạt động của con người như nghiên cứu khoa học, kinh doanh,
quản lý…Để ứng dụng công nghệ thông tin cho việc xây dựng các hệ thống thông
quản lý đòi hỏi phải có qui trình, phương pháp để áp dụng.

Từ khóa: cách nối mạng, thủ thuật mạng, công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, lập trình mạng, quản trị mạng, tin học máy tính

doc 150 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận