Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

lý thuyết hạch toán kế toán là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Đối với sinh viên, học sinh các trường khối kinh tế và quản trị kinh doanh việc nắm chắc lý thuyết hạch toán kế toán sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành liên quan đến quản lý kinh tế, đồng thời trang bị kỹ năng tư duy và phương pháp quản lý , phục vụ cho công tác thực tế sau khi tốt nghiệp....

Từ khóa: hạch toán kế toán, lý thuyết hạch toán kế toán, chứng từ kế toán, sổ kế toán, phương pháp tính giá, tài khoản kế toán, công tác kế toán

pdf 327 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận