Giáo trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may

Môn học này nhằm mục đích: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở ban đầu về sản
xuất may công nghiệp, các công đoạn của quá trình công nghệ, tổ chức và điều
hành sản xuất công nghiệp.
Học phần Cơ sở sản xuất may công nghiệp bao gồm các phần chính: khái niệm sản
xuất may công nghiệp, yêu cầu của quá trình sản xuất, các công đoạn sản xuất
chính, tổ chức quản lý sản xuất may công nghiệp.

Từ khóa: giáo trình ngành may, thiết kế trang phục, may công nghiệp, công nghệ may, quản lý chất lượng, kế hoạch sản xuất

pdf 98 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:172 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận