GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ MÔN HỌC TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG - THS NGUYỄN THANH PHONG

Tài liệu tham khảo Giáo trình điện tử môn học tin học trong quản lý xây dựng ( GV. ThS. Nguyễn Thanh Phong - Bộ môn kinh tế xây dựng và quản lý dự án, Khoa kỹ thuật và công nghệ ) cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng cơ bản về các ứng dụng của phương pháp định lượng nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong các vấn đề quản lí nói chung và quản lý dự án, tổ chức thi công nói riêng

Từ khóa: giáo trình, thiết kế kiến trúc, kiến trúc nội thất, nội thất trong nhà, kỹ thuật xây dựng, quản lý xây dựng

pdf 548 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận