Công nghệ ván khuôn trượt - xây dựng nhà cao tầng

Sơ lược lịch sử phát triển ván khuôn trượt ở Việt Nam và trên thế giới. Yêu cầu cơ bản về kiến trúc và kết cấu khi sử dụng công nghệ thi công ván khuôn trượt. Đặc điểm thi công và công nghệ thi công ván khuôn trượt nhà cao tầng. Những bộ phận cơ bản, đặc điểm, tác dụng và yêu cầu thiết kế các bộ phận của ván khuôn trượt. Tính toán ván khuôn trượt. Yêu cầu cơ bản khi thiết kế và đặc điểm bố trí, lắp đặt ty kích, kích nâng khi trượt khung-vách cứng. Xử lý sự cố thi công ván khuôn trượt. Đắc điểm thi công mùa đông, yêu cầu và biện pháp kỹ thuật khi thi công công trình bê tông ván khuôn trượt. an toàn lao động khi thi công ván khuôn trượt.
Đăng nhập để bình luận