CHƯƠNG II. HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

TSCĐ Theo Chuẩn mực VAS số 03 và 04 quy định một tài sản
được ghi nhận là TSCĐ khi nó thoả mãn đồng thời 4 tiêu
chuẩn sau đây:
1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế
2. Nguyên giá xác định một cách đáng tin cậy
3.Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm
4. Đủ tiêu chuẩn giá trị (từ 10 triệu đồng trở lên)

Từ khóa: kháu hao tài sản, hạch toán tài sản, tài sản cố định, hạch toán kế toán, bài giảng kế toán, nghiệp vụ kế toán, công tác kế toán

ppt 50 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận