CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG

Bước 1: Nhân viên mua hàng gửi yêu cầu Báo giá đến nhà cung cấp.
- Bước 2: Nhà cung cấp nhận yêu cầu và lập Báo giá gửi lại cho Nhân viên mua hàng
- Bước 3: Nhân viên mua hàng nhận Báo giá và lập Đơn mua hàng gửi cho Nhà cung cấp
- Bước 4: Nhà cung cấp căn cứ vào Đơn mua hàng để lập Hóa đơn bán hàng và xuất hàng
- Bước 5: Nhân viên mua hàng nhận hàng cùng HĐBH và gửi HĐBH lại cho Kế toán
Bước 6: Kế toán lập Phiếu nhập kho gửi sang cho Thủ kho
Bước 7: Thủ kho nhận Phiếu nhập kho và nhập kho hàng mua sau đó chuyển lại Phiếu nhập kho cho Kế toán
Bước 8: Kế toán ghi Thẻ kho

Từ khóa: kế toán mua hàng, kế toán bàn hàng, nghiệp vụ kế toán, công tác kế toán, mô hình kế toán, biểu mẫu kế toán

ppt 42 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:114 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận