Chương 1 Khái quát về tổ chức xây dựng công trình

Sản phẩm xây dựng là các công trình xây dựng được kiến tạo hoàn chỉnh theo mục tiêu đã định. sản phẩm trung gian là các khối lượng hoặc hoàn thành từng đợt. Trước khi hoàn thành sản phẩm trung gian thì phải nghiệm thu.

Từ khóa: hoạt động công trường, kỹ thuật xây dựng, công trình xây dựng, kiến thức xây dựng, kiến trúc xây dựng, thiết kế công trình

pdf 56 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận