Cấu hình Windows Server 2008 thành SSL VPN Server truy cập từ xa

Truy cập từ xa (Remote Access) là một vấn đề rất quan trọng ngày nay. Khi số lượng người cần truy cập thông tin được lưu vào các máy tính gia đình và nơi làm việc tăng thì khả năng truy cập thông tin từ bất kỳ đâu trở thành một vấn đề vô cung quan trọng. Bạn có thể nói rằng “Tôi sẽ có được thông tin cho bạn khi tôi vào được máy tính của tôi”. Bạn sẽ cần các thông tin đó nếu muốn cạnh tranh trong môi trường doanh nghiệp ngày nay. Trước kia, cách truy cập thông tin từ xa trên máy tính được sử thực hiện là sử dụng một kết nối quay số.

Từ khóa: tài liệu mạng máy tính, quản trị mạng, hệ thống mạng, mẹo máy tính, thủ thuật máy tính, cài đặt mạng, Cấu hình Windows Server, truy cập từ xa

pdf 58 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:166 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận