CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Phản ánh các khoản thu/thu làm tăng/giảm tài sản tài chính về quyền sử dụng của nước này với nước khác
Bao gồm: CC vốn dài hạn/CC vốn ngắn hạn
Rất quan trọng đối với những nước có CC vãng lai thâm hụt.

Từ khóa: cán cân thanh toán, thanh toán quốc tế, tài liệu kế toán, kế toán kiểm toán, nghiệp vụ kế toán, kế toán tài chính

ppt 28 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận