Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ

Thông tin doanh nghiệp
Công ty cổ phần cơ điện lạnh ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1506/GP - UB ngày 25 tháng 12 năm 1993 do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp. Công ty đã được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: chế độ kiểm toán, bài tập kiểm toán, kế toán tiền lương, bảng cân đối kế toán, nguồn vốn, tài sản cố định, hàng tồn kho

pdf 32 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:85 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận