BẢN CHẤT CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Khái niệm hạch toán kế toán:

Hạch toán kế toán là một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế - tài chính ở tất cả các đơn vị, các tổ chức kinh tế xã hội.
2.

Tính tất yếu khách quan của hạch toán kế toán:

Để đáp ứng cho nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán. Hạch toán nghiệp vụ: là sự quan sát, phản ánh và giám...

Từ khóa: hạch toán kế toán, hoạt động kinh tế , tài chính, tài liệu hạch toán, kinh tế xã hội, bản chất hạch toán

pdf 42 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:173 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận