Bài tập kế toán tài chính - GV Bùi Đan Thanh

Trong nghiệp vụ kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính.Qua đó, tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính sẽ giúp thêm các bạn củng cố lại lý thuyết đã học. Chúc các bạn thành công!

Từ khóa: Kế toán tài chính, Bài tập kiểm toán, Phương pháp kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Bài tập kế toán, Kế toán doanh nghiệp

doc 23 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:170 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận