Bài giảng Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phanh ABS

Mục tiêu Bài giảng: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phanh ABS giúp học viên nêu được yêu cầu nhiệm vụ và phân loại của hệ thống phanh nói chung, giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của phanh ABS, nắm được một số hư hỏng thường gặp, kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh ABS, rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, có ý thức về vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động.

Từ khóa: Phanh ABS, Hệ thống phanh ABS, Sửa chữa hệ thống phanh, Bảo dưỡng hệ thống phanh ABS, Bài giảng Hệ thống phanh ABS, Công nghệ ô tô

pdf 13 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:164 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận