Bài giảng môn kỹ thuật điện

Đây là bài giảng môn kỹ thuật điện chuyên đề về mạch điện, mạch điện ba pha, máy biến áp gửi đến các bạn độc giả tham khảo. Kĩ thuật điện là một lĩnh vực kĩ thuật nghiên cứu và áp dụng liên quan đến điện, điện tử và điện từ. Lĩnh vực này lần đầu tiên trở lên quan trọng và hình thành nghề nghiệp liên quan đến nó là vào cuối thế kỷ 19 sau khi điện báo và cung cấp năng lượng điện đi vào thương mại hóa.

Từ khóa: kỹ thuật điện, mạch điện hình sin, mạch điện ba pha, máy biến áp, máy điện một chiều, cấu trúc mạch điện

pdf 69 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:336 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận