BÀI GIẢNG MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG

Trong những năm gần đây, các nhu cầu về khai thác tài nguyên thiên nhiên, sử dụng năng lượng ngày càng tăng. Sự phát triển kinh tế xã hội với sự xuất hiện hàng loạt nhà máy xí nghiệp, các công trình xây dựng đã tác
động mạnh mẽ đến hệ sinh thái, môi trường xung quanh cũng như điều kiện sống của con người. Tài nguyên có xu thế cạn kiện dần, ô nhiễm môi trường tăng lên.

Từ khóa: môi trường xây dựng , kĩ thuật xây dựng , quản lý môi trường , quản lý chất thải , môi trường đất , khái niệm môi trường

doc 64 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:20 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận