Bài giảng Bài 7: Nhận dạng động cơ hai kỳ

Mục tiêu Bài giảng Bài 7: Nhận dạng động cơ hai kỳ nhằm giúp người học phát biểu đúng khái niệm về động cơ hai kỳ, mô tả được các chi tiết trên sơ đồ cấu tạo của động cơ, trình bày đúng nguyên lý hoạt động của động cơ hai kỳ, so sánh được ưu, nhược điểm giữa động cơ bốn kỳ và hai kỳ, xác định đúng hành trình hoạt động thực tế trên động cơ.
Đăng nhập để bình luận