Tuyển Các bài Tập Nguyên lý Kế toán

Cùng với việc biên soạn Giáo trình Nguyên lí kế toán, Khoa Kế toán, Trường Trung cấp Tây Bắc biên soạn quyển BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN dựa trên nội dung Giáo trình này. Trên tinh thần phục vụ giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quyển BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN đã được nhóm giảng viên trẻ của Khoa chuẩn bị chu đáo, thảo luận nhiều lần, sát với chuẩn mực kế toán, với các bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Hi vọng quyển Bài tập sẽ giúp cho...

Từ khóa: giáo trình kinh tế, học thuyết kinh tế, tài liệu học đại học, Nguyên lí kế toán, số sách kế toán, kế toán giá thành

pdf 64 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:192 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận