Triển khai Data Protection Manager 2007

Anderson Patricio Data Protection Manager (DPM) của Microsoft được thiết kế để bảo vệ các ứng dụng Microsoft và máy chủ trong môi trường Active Directory. DPM sử dụng sự bảo vệ dữ liệu liên tục. DPM Server bảo vệ các máy chủ bằng việc tạo và duy trì một bản sao thông tin được lưu tại chỗ. Chúng ta có thể định nghĩa một chu kỳ thời gian để đồng bộ dữ liệu từ các máy chủ được bảo vệ với máy chủ DPM. DPM chỉ capture các thay đổi dữ liệu từ hoạt động cuối cùng và sau đó chuyển dữ liệu đã thay đổi vào máy chủ DPM để đồng bản sao.

Từ khóa: tài liệu mạng máy tính, quản trị mạng, hệ thống mạng, mẹo máy tính, thủ thuật máy tính, cài đặt mạng, Data Protection Manager 2007

pdf 42 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận