TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

Tiêu chuẩn này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những chỉ dẫn cho việc chống sét đối với các trường hợp đặc biệt như kho chứa.

Từ khóa: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, kinh tế, quản lý, tiêu chuẩn, qui chuẩn, tài liệu xây dựng

pdf 126 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận