Thực tập Ô tô

Bài 1: NỘI QUY XƯỞNG, GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ
1.1. Nội quy xưởng thực tập: Tất cả các sinh viên khi xuống xưởng thực tập ngoài những nội qui của trường, của lớp thì phải tuân thủ nội qui của xưởng thực hành. Nội qui của xưởng như sau: - Sinh viên phải đi học đúng giờ, phải đeo thẻ, mặc trang phục bảo hộ đầy đủ -

Từ khóa: Thực tập Ô tô, cơ khí chế tạo máy, kỹ thuật công nghệ, bài tập đại học, bài tập cơ khí

pdf 114 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận