Thực nghiệm vật liệu và công trình xây dựng

Giáo trình thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng được viết theo chương trình đào tạo chuyên ngành xây dựng công trình giao thông. Nội dung của giáo trình bao gồm các thử nghiệm chính cho các vật liệu xây dựng cầu đường như cốt liệu, bê tông át phan, thép, phần thiết kế thành phần vật liệu và thử nghiệm chất lượng vật liệu trong công trình

Từ khóa: luật xây dựng, phép thử trong cây dựng, thực nghiệm vật liệu, tài liệu ngành xây dựng, kiểm tra chất lượng xây dựng, công trình xây dựng

pdf 290 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận