THANH TOÁN QUỐC TẾ

2.1 Khái niệm
Theo PLNH 2005: TGHĐ của đồng VN là giá của một đơn vị tiền tệ nước ngoài tính bằng đơn vị tiền tệ của VN.
Theo Tài chính QT hiện đại trong nền KT mở (N.V.Tiến): TGHĐ là giá cả của một đồng tiền được biểu thị bằng 1 đồng tiền khác

Từ khóa: tỷ giá hối đoái, thanh toán quốc tế, tài liệu kế toán, kế toán kiểm toán, nghiệp vụ kế toán, kế toán tài chính

ppt 97 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận