Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến

Các yêu cầu này đòi hỏi phải có một cách tiếp cận hoàn toàn mới về vai trò của việc sử dụng hiệu quả thiết bị, (tức là bảo dưỡng công nghiệp), cũng như về quan hệ sản xuất - bảo dưỡng. Rất nhiều công ty vẫn còn tổ chức bộ máy hoạt động theo thứ tự chiều dọc đã lỗi thời nghĩa là bảo dưỡng đặt dưới sự kiểm soát của sản xuất. Việc chuyển sang cơ cấu tổ chức hàng ngang với bảo dưỡng và sản xuất là ngang hàng là rất cần thiết, giúp cho tất cả các công việc liên quan đến sản xuất được kết nối với nhau. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả kiểm soát cơ sở vật chất và thiết bị sản xuất mà còn cải thiện kiểm soát tài chính với các chi phí bảo dưỡng (trực tiếp và gián tiếp), cũng như thúc đẩy năng lực triển khai chiến lược Bảo dưỡng đi kèm với chiến lược phát triển của công ty.

Từ khóa: bảo dưỡng công nghiệp, công nghiệp tiên tiến, cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu bảo dưỡng, Quản lý tài chính, kỹ thuật dao động

pdf 197 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận