Số liệu khí hậu dùng trong tiêu chuẩn xây dựng

Tiêu chuẩn này cung cấp các số liệu khí hậu cơ bản của một số địa điểm phân bố trong toàn quốc, dùng để thiết kế quy hoạch vùng, đô thị khu dân cư, thiết kế bằng tổng thiết kế các xí nghiệp công nghiệp, khảo sát kỹ thuật cho xây dựng

Từ khóa: thiết kế xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình xây dựng dân dụng, chất lượng công trình xây dựng,

pdf 73 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận