SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN


Những quyển sổ hoặc tờ sổ được xây dựng theo mẫu, có liên hệ chặt chẽ với nhau dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở số liệu của chứng từ kế toán

Sổ kế toán là biểu hiện vật chất cụ thể của phương pháp tài khoản Ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của phương pháp ghi sổ képTừ khóa: kế toán, sổ tay kế toán, nghiệp vụ kế toán, hình thức kế toán, ghi chép kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận