Sách hướng dẫn giáo viên - Mô đun: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái - NXB Hà Nội

Sách hướng dẫn giáo viên - Mô đun: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lái nhằm đào tạo cho học viên có đầy đủ kiến thức về cấu tạo, nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của các bộ phận của hệ thống lái ô tô. Học viên còn có đủ kỹ năng phân định để tiến hành bảo dưỡng và kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của các bộ phận của hệ thống. Đồng thời giúp học viên biết sử dụng đúng và hợp lý các trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo đúng quy trình yêu cầu kỹ thuật, an toàn và năng suất cao.

Từ khóa: Hệ thống lái, Sửa chữa và Bảo dưỡng hệ thống lái, Nghề sửa chữa Ôtô, Cơ cấu lái, Dẫn động lái, Công nghệ Ôtô

pdf 26 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận