Quy trình quản lý đầu tư xây dựng công trình

Quy trình này quy định trình tự,nội dung,thủ tục tiến hành các công việc khi đầu tư xây dựng công trình từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khâu kết thúc dự án vào khai thác và sử dụng đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng có nguồn vốn của Tổng công ty X và nguồn vốn của công ty cổ phần do công ty X góp cổ phần do công ty X góp cổ phần chi phối

Từ khóa: an toàn lao động, ban xây dựng, xây dựng công trình, kế hoạch đầu tư, quản lý dự án, xây dựng cơ bản

pdf 39 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận