QUY TRÌNH KHÔI PHỤC HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM

Quy trình này áp dụng trong trường hợp hệ thống điện Việt Nam bị tan rã
từng phần hay toàn bộ.Các đơn vị cần nắm vững và phải tuân thủ theo Quy trình này bao gồm: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia (A0),Các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền (A1, A2, A3),
Các đơn vị cần nắm vững Quy trình này bao gồm:Các đơn vị phát điện có đấu nối với hệ thống điện Quốc Gia thuộc quyềnđiều khiển của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia,Các đơn vị Truyền tải điện,
Các Công ty Điện lực.

Từ khóa: giáo trình kỹ thuật điện, hệ thống điện, công nghệ điện tử, điện tử ứng dụng, quy trình khôi phục, điện lực Việt Nam

doc 53 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận