Quy phạm trang bị điện

Quy phạm trang bị điện (QTĐ) áp dụng cho các công trình điện xây mới và cải tạo, điện áp đến 500kV, trừ các công trình điện chuyên dùng.Trang bị điện là tập hợp và kết nối các thiết bị điện dùng để sản xuất, biến đổi,
truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.

Từ khóa: bài giảng, trang bị điện, điện tử, quy phạm trang bị điện, hệ thống điện, lưới điện, cung cấp điện

pdf 121 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận