Quản trị mạng Microsoft Windows

Hiểu được các khái niệm, lý thuyết về mạng máy tính như: OSI, TCP/IP.
Hiểu được các chức năng và mô hình hoạt động của các thiết bị mạng như: Hub, Switch,
Router, Modem, Network Card…
Sử dụng được các tiện ích mạng thông dụng như: web, mail, ftp…
Cài đặt và quản trị hệ điều hành Windows Server 2003.
Tổ chức và quản lý người dùng trên môi trường Windows Server 2003.
Tổ chức phân quyền NTFS và quản lý tài nguyên dùng chung trên mạng như: thư mục,

Từ khóa: quản trị mạng.micorsoft windows 2000, MS2000, công nghệ thông tin, đề cương thực hành, quản trị mạng Microsoft Windows

pdf 557 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận