QUẢN TRỊ MẠNG Microsoft LAB MCSA 2003 70 - 291

Mạng máy tính hay hệ thống mạng (tiếng Anh: computer network hay network system), Được thiết lập khi có từ 2 máy vi tính trở lên kết nối với nhau để chia sẻ tài nguyên: máy in, máy fax, tệp tin, dữ liệu....

Một máy tính được gọi là tự hoạt (autonomous) nếu nó có thể khởi động, vận hành các phần mềm đã cài đặt và tắt máy mà không cần phải có sự điều khiển hay chi phối bởi một máy tính khác.

Từ khóa: quản trị mạng máy tính, thủ thuật máy tính, bảo mật mạng, thủ thuật mạng, lắp đặt mạng, hệ thống mạng, mạng máy tính,

pdf 62 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:164 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận