Quản lý dự án công trình xây dựng

Tài liệu “Quản lý dự án công trình xây dựng” tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn thi công trong mấy năm gần đây, hệ thống lại toàn bộ nội dung quản lý, phương pháp quản lý, yêu cầu quản lý và trách nhiệm giám đốc dự án để giới thiệu đến bạn đọc.Dự án công trình là cửa ngõ cho doanh nghiệp thị công hướng vào thị trường xây dựng quản lý doanh nghiệp
Đăng nhập để bình luận