Phần mềm kế toán LOTUS 3.5

Phần mềm kế toán Lotus được ra đời với phiên bản đầu tiên Lotus 1.1 được triển khai và cải tiến nhiều lần qua các phiên bản: Lotus 1.5, Lotus 2.0, Lotus 2.5, Lotus 3.0, Lotus 3.2 và mới đây chúng tôi cho ra đời phiên bản Lotus 3.5.
Chức năng chính Phần mềm kế toán LOTUS 3.5
Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
• Kế toán tổng hợp
• Kế toán mua hàng
• Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ
• Kế toán bán hàng
• Hệ thống báo cáo theo chuẩn mực
• Công nợ phải thu, phải trả
• Kế...

Từ khóa: tài liệu kế toán máy, bài giảng kế toán máy, quản lý chương trình, dọn dẹp số liệu, kế toán mua hàng, phần mềm kế toán Lotus 3.5, kế toán máy

pdf 194 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận