Nhiên Liệu Và Bôi Trơn

Nhiên Liệu Và Bôi Trơn
Mô tả Nhiều loại nhiên liệu và vật liệu bôi trơn được sử dụng trên xe ôtô. Một trong số chúng có chứa những chất rất độc và dễ cháy và phải được xử lý cẩn thận. Xin hãy lưu ý rằng nếu những loại nhiên liệu hay vật liệu bôi trơn được sử dụng nhầm lẫn, nó có thể gây nên hư hỏng nặng đế các chi tiết. Điều quan trọng là phải nắm được các loại nhiên liệu và vật liệu bôi trơn khác nhau.

Từ khóa: Technologies, Averaging, Conservation of mass, Multiphase flow models, Multiphase flow notation, distribution functions

pdf 15 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:87 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)